Historia

Kirunas historia

Det finns många fornlämningar i Kirunatrakten som visar på att det funnits människor redan för 6000 år sedan. Inlandsisen hade då dragit sig tillbaka och människan vandrade in i området.

År 1900 blev Kiruna stad. Staden växte efter det mycket snabbt och bara efter något årtionde bodde här nästan 8 000 människor. På senare år har de unga människorna valt att flytta ut från kommunen. Många söker sig söderut för att börja arbeta i orter som ligger närmare Europa. Den utvecklingen verkar ha stagnerat och idag väljer många unga människor att stanna kvar i Kiruna.

Malm

Kiruna började växa när man upptäckte vilka rika malmfyndigheter det fanns i området. Gruvdriften startade redan på 1800-talet. Detta blev början till en stor tillväxt och utveckling av området. Tack vare gruvdriften fick många människor arbete. Det var dock i många stycken mycket svåra arbetsförhållanden. Företaget som startade malmbrytningen heter LKAB, Loussavaara och Kirunavaara Aktiebolag.

Det är faktiskt så att malm bryts i gruvgångar till och med under vissa delar av staden Kiruna. Det är ingen fara att vistas i Kiruna; de områden som underminerats av malmbrytningen har stängts av. Malmen fraktas från Kiruna till Narvik eller till Luleå via malmbanan. Malmbanan är en järnväg som är cirka 50 mil lång.

LKAB:s allra första disponent var faktiskt den man som betraktas som Kirunas grundare. Han anlitade ett antal duktiga arkitekter för att bygga upp Kiruna stad. Detta ledde till att Kirunas uppbyggnad är mycket genomtänkt och att man tagit hänsyn till det hårda klimatet. Man byggde till exempel gatorna så att de följer naturen och inte ligger regelbundet placerade. Detta gör att de kalla vindarna inte kan följa gatorna genom staden. Det ger också staden ett säreget och pittoreskt utseende.